• สกัดสว่านเจาะคอนกรีตแบบเครื่องยนต์ Engine Hammer Drill BANGAI/GHE-320
  22,500.00 ฿
 • เครื่องสกัดคอนกรีตแบบเครื่องยนต์ /HE-260
  98,500.00 ฿
 • เครื่องสกัดคอนกรีต สกัดถนน สกัดปูน แบบเครื่องยนต์ HE-260
  75,800.00 ฿
 • สกัดปูนคอนกรีต แบบเครื่องยนต์ Engine Demolition hammer BANGAI/GHE-520
  22,500.00 ฿