• เครื่องปั่นไฟดีเซล เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล แบบเชื่อมได้ 4 mm 4800W HONMA /DGW4600ES
  65,000.00 ฿
 • เครื่องปั่นไฟ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบบมีระบบเชื่อมได้ ขนาด 8 KVA/HONDA GX390/ 5.0 MM
  65,000.00 ฿
 • เครื่องปั่นไฟ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบบมีระบบเชื่อมได้ ขนาด 3 KVA/HONDA GX160/ 3.2MM
  38,000.00 ฿
 • เครื่องปั่นไฟดีเซล เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล แบบเชื่อมได้ 5 mm 7KVA / DH1250 220 V
  0.00 ฿
 • เครื่องปั่นไฟ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบบมีระบบเชื่อมได้ ขนาด 6 KVA/HONDA GX270/ 4.0 MM
  55,000.00 ฿
 • เครื่องปั่นไฟดีเซล เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 7KVA แบบเชื่อมได้ 5 mm / BT95 220 V
  70,000.00 ฿
 • เครื่องปั่นไฟดีเซล เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 6KVA แบบเชื่อมได้ 4 mm / BT95 220 V
  65,800.00 ฿
 • เครื่องปั่นไฟ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบบมีระบบเชื่อมได้ ขนาด 4 KVA/HONDA GX200/ 3.2MM
  41,000.00 ฿
 • เครื่องปั่นไฟเบนซินแบบเชื่อมได้ WINNING / Welder105
  50,000.00 ฿
 • เครื่องปั่นไฟดีเซล เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 12KW แบบเชื่อมได้ 7 mm / BE200 220 V
  142,000.00 ฿
 • เครื่องปั่นไฟเบนซินแบบเชื่อมได้ WINNING / Welder195
  70,000.00 ฿
 • เครื่องปั่นไฟดีเซล เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 5KVA แบบเชื่อมได้ 4 mm / DH850 220 V
  43,600.00 ฿
 • เครื่องปั่นไฟ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบบมีระบบเชื่อมได้ ขนาด 10 KVA/HONDA GX620/ 7.0 MM
  145,000.00 ฿
 • เครื่องปั่นไฟเบนซินแบบเชื่อมได้ WINNING / Welder155
  60,000.00 ฿
 • เครื่องปั่นไฟดีเซล เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 3KVA แบบเชื่อมได้ 3.2 mm / DH600 220 V
  35,800.00 ฿