• ลูกดิ่ง Plumb / NETTO
  0.00 ฿
 • ลูกดิ่งแม่เหล็ก Magnetic Plumb / PUMPKIN
  380.00 ฿
 • ลูกดิ่ง Plumb Bob
  350.00 ฿
 • เหล็กฉาก carpenter square/OKU-433
  375.00 ฿
 • ไม้บรรทัด carpenter's rules/SEN-518
  181.00 ฿
 • เครื่องชั่งดิจิตอล ตาชั่งดิจิตอล electronic digital scale 7 kg (7000g) /xylon
  950.00 ฿
 • เครื่องวัดแรงดึง
  70,000.00 ฿
 • เครื่องมือวัดค่าท็อกซ์ torque calibration analyser/KEN-555
  0.00 ฿
 • หวีวัดเกลียว screw pitch gauges/KEN-518
  209.00 ฿
 • ไม้บรรทัดจานวัดองศา Protractor and Depth Gauge / TACTIX
  600.00 ฿
 • ที่วัดองศา radius gauges/KEN-518
  629.00 ฿
 • จานวัดองศา ruler protractor/OKU-433
  182.00 ฿
 • แม่เหล็กวัดองศา magnetic quick clamp/KEN-554
  770.00 ฿
 • ล้อวัดระยะแบบธรรมดา Measuring Wheel HOBAYASHI/HM Series
  0.00 ฿
 • ล้อวัดระยะ Measuring Wheel HOBAYASHI/HM-T Series
  0.00 ฿
 • ล้อวัดระยะแบบดิจิตอล Measuring Wheel HOBAYASHI/HM-D Series
  0.00 ฿
 • ล้อวัดระยะแบบธรรมดา Measuring Wheel OKURA/WM-9999
  1,250.00 ฿
 • ล้อวัดระยะ walking measure /MW
  1,875.00 ฿
 • เครื่องวัดระดับแบบเลเซอร์ Measuring Laser DONGCHENG/FF-41
  5,900.00 ฿
 • เลเซอร์ตรวจจับวัตถุในกำแพง Multifunction 4IN1 Wall detector PUMPKIN / MWD4-1
  3,200.00 ฿
 • เลเซอร์วัดระยะ Laser Distance Measurer PUMPKIN / LDM-40X
  3,100.00 ฿
 • เลเซอร์วัดระยะ Laser Distance Meter PUMPKIN / LDM-40/70
  5,755.00 ฿
 • เครื่องวัดระดับเลเซอร์ Laser Measurement / SUMO
  3,600.00 ฿
 • เลเซอร์วัดระยะ Laser Distance Measurer PUMPKIN / LDM-20X
  2,000.00 ฿