• ฟันต๊าป NPT(conduit) REX pipe machine dies/OKU-417
  3,500.00 ฿
 • ฟันต๊าป BSPT REX pipe machine dies/OKU-417
  3,100.00 ฿
 • น้ำมันหล่อเย็น cutting oil/OKU-419
  2,125.00 ฿
 • น้ำมันต๊าปเกลียว REX cutting oil/OKU-419
  2,125.00 ฿
 • ต๊าปชุด 5 piece tap wrench & diestock set/KEN-518
  2,156.00 ฿
 • ต๊าปเกลียวประปาใช้มือ ratchet die stocks/OKU-233
  1,500.00 ฿
 • ด้ามต๊าปตัวผู้เยอรมัน ritter tap/OKU-415
  300.00 ฿
 • ต๊าปเกลียวประปาใช้มือ 114 ratchet die stocks/OKU-233
  2,500.00 ฿
 • ด้ามต๊าปตัวเมียเยอรมัน ritter taps/OKU-415
  0.00 ฿
 • ด้ามต๊าปตัวเมีย Die stocks KEN-518
  233.00 ฿
 • ด้ามต๊าปตัวผู้ traditional engineers tap wrenches/KEN-518
  432.00 ฿
 • ด้ามต๊าปตัวผู้ 2 piece tap wrenches set /KEN-518
  1,179.00 ฿
 • ด้ามต๊าปตัวเมีย Dual Diameter Diesstocks/KEN-518
  574.00 ฿
 • ด้ามต๊าป chuck style tap wrenches-english type/KEN-518
  230.00 ฿
 • ต๊าปเกลียว Drop Head Threader/KEN-588
  12,548.00 ฿
 • ดอกต๊าป Hand Tap /MAXICUT
  70.00 ฿
 • ดอกต๊าป ไดต๊าป TAP AND DIE
  0.00 ฿
 • ต๊าปเกลียวชุด die taps set/OKU-414
  2,500.00 ฿
 • ไดต๊าป ตราคนป่า warrior die taps/OKU-407
  0.00 ฿
 • ไดต๊าป ตราคนป่า warrior die taps/OKU-407
  0.00 ฿
 • ดอกต๊าปตราคนป่า warrior taps/OKU-407
  0.00 ฿
 • ต๊าปชุด (37 Piece Threading Set M2-M16 Threading Set Model SHR-086
  0.00 ฿
 • ไดต๊าป (HSS Ground Thread Die nuts for spanners Model SHR-086
  0.00 ฿
 • ไดต๊าป (Metric HSS Ground Thread Dies Model SHR-086
  0.00 ฿