• กรรไกรลมตัดเหล็กแผ่น air shear/OKU-122
  2,125.00 ฿
 • กรรไกรลม air nibbler/OKU-122
  2,125.00 ฿
 • กรรไกรลม(Rapid cutting metal shear)/KBE-270
  0.00 ฿
 • กรรไกรลม(High Performance Nibbler)/KBE-270
  0.00 ฿
 • เลื่อยลม (Multi-purpose body saw)/KBE-270
  0.00 ฿
 • เลื่อยลม high speed air body saw RD-F2028/NEW-118
  1,875.00 ฿
 • ชุดตัดแป๊บ บานแป๊บ tubing tool kit/OKU-232
  1,000.00 ฿
 • ชุดบานแป๊บ Double Flaring tool set/KEN-588
  1,324.00 ฿
 • ชุดตัดแป๊บและดัดแป๊บ tube cutting & Bending set/KEN-588
  1,558.99 ฿
 • ชุดบานแป๊บ Folding Double Flaring Tool Set/XYLON-001
  1,250.00 ฿
 • ชุดบานแป๊บ Folding Double Flaring Tool Set/KEN-588
  2,980.00 ฿
 • ชุดบานแป๊บ กล่องเหล็ก tubing tool kit/OKU-232.1
  375.00 ฿
 • ชุดบานแป๊บระบบไฮดรอลิค Folding Double Flaring Tool Set /ACT-25KG
  9,000.00 ฿
 • ชุดบานแป๊บ และตัดแป๊บDouble Flaring tool&pipe cutting set set/KEN-588
  1,468.00 ฿
 • บานแป๊บ pipe deburrer/KEN-588
  362.50 ฿
 • ชุดบานแป๊บ tubing tool kit/OKU-232.1
  437.50 ฿
 • ชุดบานแป๊บ tubing tool kit/OKU-232.1
  200.00 ฿
 • เครื่องม้วนแผ่นโลหะ Sheet Bender XYLON / TJ-2IN1
  56,000.00 ฿
 • เครื่องบากท่อแป๊บ Electric Wending Machine XYLON/TJ2000
  19,000.00 ฿
 • เครื่องบากแป๊บ เครื่องบากท่อ เครื่องปาดท่อ BST-03 /2HP 220 V
  26,000.00 ฿
 • เครื่องบากแป๊บ เครื่องบากท่อ GOKEN / 2 HP
  25,000.00 ฿
 • เครื่องบากแป๊บ multi functional electric wending machine with hydraulic power/NEW-63
  25,000.00 ฿
 • เครื่องดัดท่อไอเสีย ดัดแป๊บ BEG-35 3/4-4 นิ้ว
  0.00 ฿
 • เครื่องดัดท่อแป๊บโค้งหลังคา 1นิ้ว ถึง 2.1/2 นิ้ว Electric Tube Bender Machine XYLON/TJ 2006
  48,000.00 ฿